Lỗi: 0x80004002

Cách sửa chữa 0x80004002 (ĐÃ GIẢI QUYẾT)

Thông tin về Hệ thống:
PC của bạn hiện đang chạy: ...

Chọn HĐH:
Tải xuống ngay

Kích cỡ tập tin: 0.6MB Thời gian tải xuống: 10 giây

0x80004002 thường do cài đặt hệ thống cấu hình sai hoặc bất thường trong cơ sở dữ liệu đăng ký của Windows. Lỗi này có thể được khắc phục dễ dàng bằng phần mềm đặc biệt được cấu hình để giải quyết các vấn đề thường gặp trong system registry.  Tải xuống tại đây

 • Tên lỗi: 0x80004002
 • Áp dụng cho: Windows 10, 8, 7, Vista, XP
 • - "0x80004002" xuất hiện và làm hỏng cửa sổ chương trình hiện hoạt;
 • - "0x80004002" được hiển thị;
 • - Đã phát hiện vấn đề và Windows đã được đóng để ngăn chặn thiệt hại cho máy tính của bạn. Vấn đề dường như do tập tin sau đây...;
 • - PC của bạn thường bị hỏng do Lỗi 0x80004002 khi chạy cùng chương trình;
 • - Windows chạy chậm và phản ứng chậm với chuột hoặc thông tin nhập của bàn phím;
 • - Máy tính của bạn bị treo định kỳ mỗi lần vài giây;

Các thông báo lỗi 0x80004002 thường xuất hiện do Windows registry bị xáo trộn hoặc lỗi mục nhập chương trình không tồn tại thường do hoạt động gỡ cài đặt không chính xác. Lý do thường gặp khác có thể bao gồm thông tin nhập của người dùng không chính xác, thiếu tập tin do bị vô tình xóa khỏi registry và dẫn đến sự cố của hệ thống. Việc tiếp tục theo dõi thời điểm và thành phần hệ thống đã xảy ra lỗi là phần thông tin quan trọng để khắc phục vấn đề.

 1. 1. Nhấp vào đây để tải xuống ứng dụng
 2. 2. Bắt đầu cài đặt và khởi chạy ứng dụng
 3. 3. Nhấp vào Scan Now (Quét Ngay) để phát hiện lỗi và sai sót
 4. 4. Nhấp vào Repair All (Sửa chữa Toàn bộ) để khắc phục tất cả vấn đề

0x80004002 Hướng dẫn Sửa chữa

Bước 1:
Tải xuống ngay và cài đặt ứng dụng sửa chữa

Bước 2:
Hãy để ứng dụng quét PC của bạn để phát hiện lỗi của cơ sở dữ liệu đăng ký và các vấn đề khác

Bước 3:
Nhấp vào Repair All (Sửa chữa Toàn bộ) để khắc phục vấn đề

TÊN
Name PC Repair
KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH
Windows 10, 8/8.1, 7, Vista & XP
YÊU CẦU
300 MHz CPU, 256 MB RAM, 50 MB HDD
See more information about Outbyte and unistall instrustions. Please review Outbyte EULA and Privacy Policy